„Adwokat nie jest od tego, żeby klienta osądzać. Naszym zadaniem jest mu pomagać”

John Grisham

Sprawy rodzinne

Wiele osób twierdzi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu, choć najlepiej znajdować się na skraju, by później…

Sprawy cywilne i gospodarcze

Prawo cywilne ze względu na swój złożony charakter i szeroki zakres powoduje najwięcej różnorodnych problemów, w których rozwiązaniu….

Sprawy karne

Postępowanie karne to także spotkanie z człowiekiem. Nie jesteśmy po to, aby oceniać, ale po to, aby pomóc…

Sprawy spadkowe

Śmierć osoby bliskiej jest zawsze ciężkim doznaniem. Śmierć wiąże się również z licznymi kwestiami prawnymi, które winny być prawidłowo uregulowane…

Sprawy budowlane i nieruchomości

Jesteśmy świadomi, że proces inwestycyjny, proces budowlany, realizowanie robót, bądź przeciwdziałanie nieprawidłowościom związanym z tymi zdarzeniami…

Sprawy konsumenckie

Codziennie podejmujemy szereg czynności, zawieramy wiele zwykłych umów, wielokrotnie nie zwracając na to uwagi…

Pomoc cudzoziemcom

Nasza Kancelaria posiada szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie pomocy udzielanej osobom przyjeżdżającym do Polski…

Sprawy administracyjne

Sprawy roszczeń z tytułu rękojmi, z tytułu gwarancji, związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania…

O nas:

© Anna Iliszko www.annailiszko.pl

A D W O K A T (advocare – wzywać na pomoc)

Zawsze w pełni zdeterminowani i zaangażowani w wykonywaną przez nas pracę. Dla nas to nie tylko zawód, a wyzwanie. Równocześnie zawsze towarzyszy nam myśl, że niezależnie od tego, z jakim problemem Klient przychodzi do Kancelarii, to mamy do czynienia przede wszystkim z

c z ł o w i e k i e m

i naszym podstawowym obowiązkiem jest go wysłuchać. Może się zdarzyć, że to właśnie my będziemy pierwszymi, którzy

w y s ł u c h a j ą.

Nie obiecujemy, że będzie łatwo. Nie poddajemy się bez walki. Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy, najtrudniejszy krok.

R a z e m   b ę d z i e   p r o ś c i e j.

Aktualności