Kontakt

Tel:  +48 58 38 00 333
poczta@adwokatnowakowska.pl

   

W
pełni zgadzam się z hasłem: „Adwokatura jest kobietą”.

Należy dodać, że kobietą silną, niezależną i walczącą. Adwokatura to dla mnie niemal 10 lat możliwości dla dalszej realizacji ambicji, rozwoju, a także udzielania pomocy moim Klientom.

Studia ukończyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam również liczne studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości i prawa podatkowego. Przygodę z prawem rozpoczęłam jako Prokurator, gdzie po latach pracy miałam możliwość kierowania Prokuraturą Apelacyjną w Szczecinie. Własną Kancelarię założyłam w 2010 roku, stając się członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W roku 2015 uzyskałam zostałam wpisana na listę mediatorów w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od 2016 roku pełnię funkcję w Komisji Wizytatorów oraz w Referacie Skarg Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W 2017 roku nawiązałam współpracę z fundacją, na rzecz której świadczę pomoc pro publico bono.

ZAINTERESOWANIA

Swoje zainteresowania koncentruje w zakresie szeroko rozumianego prawa rodzinnego, przestępstw gospodarczych i finansowych, prawa podatkowego i budowlanego, w tym zagadnień związanych z prawem nieruchomości oraz realizacją procesu inwestycyjnego.

Wiem, że Klient oczekuje ode mnie, jako od adwokata pełnego zaangażowania w dotykający go problem. Każdej osobie, która decyduje się korzystać z usług kancelarii zapewniamy nie tylko fachową wiedzę i doświadczenie, ale również zrozumienie dla potrzeb każdego Klienta.

Zadaj pytanie