Policjanci znają już wynikik pierwszej połowy wakacji. Okazuje się, że w skali mojego regionu było mniej wypadków. W tym sezonie wakacyjnym w 240 wypadkach zginęło 16 osób podczas, gdy rok temu zdarzeń było o 13 więcej, a życie straciło 6 osób więcej. Co ciekawe, pomorska drogówka zatrzymała 384 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50…

Trwają intensywne policyjne kontrole kąpielisk. Nie chodzi przy tym wyłącznie o sprawdzenie jak jest wyposażone kąpielisko, ale również o to, jak zachowują się korzystający z kąpieliska. Policjanci zwrócą uwagę zarówno na ryzykowne zachowania pod wpływem alkoholu, a szczególnie na korzystanie ze sprzętu wodnego po alkoholu, ale również nieodpowiedzialne sprawowanie opieki nad nieletnimi. Choć zdjęcie jest…

Nie zabôczëta ò òbrzészkù złożeniô deklaracji w òbrëmienim zdrzódła hëcu w gwôsny nieruchòmòscë. Je miniony miesąc òd wprowadzeniô òbrzészkù zgłaszaniégò zdrzódłów ògrzewaniô. Nie zabôczëta ò tim, samòrządzënë dôwają do wiédzë, że òstało złożonëch le czile. Òd 1 miodownika 2021 r. miéwcë ôs zarządcë bùdinków są zòbòwiązóny do składaniégò deklaraców, jaczé tikają zdrzódłów hëcu i spôlaniégò…

Od 1 lipca 2021r. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Administratorem bazy jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli i zarządców każdego rodzaju budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym…