Są rzeki i akweny, na których ustanawiane są ograniczenia połowowe. Z reguły są to miejsca, w których występują ostoje ryb chronione z rożnych powodów. Ay utrudnić proceder kłusownictwa, policjanci z patroli wodnych, mając jeszcze stosunkowo mało obowiązków, wspierają funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej w kontroli akwenów wodnych i w trakcie interwencji wobec osób naruszających zasady rybołówstwa…

Nie zapomnijcie, że do 30 czerwca należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której powinniśmy wskazać sposób ogrzewania budynku. W wielu miejscowościach poziom składania deklaracji jest bliski 1/4. Warto też przypomnieć przepis, który mówi – „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny„. Podstawowa sankcja jest ulokowana…

Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa internetowego zauważyli wzmożoną akcję rozsyłania niebezpiecznych wiadomości email. Chodzi o wiadomość o zablokowaniu karty płatniczej potencjalnej ofiary. Sposobem na jej ponowne uruchomienie ma być zaktualizowanie danych. Oczywiście, problem polega na tym, że cyberprzestępcy podszywają się pod banki ING i BNPPraibas i sugerują linki do fałszywych stron logowania się do bankowowści elektronicznej….

Policjanci Wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi KWP w Bydgoszczy poinformowali, że szukają osób pokrzywdzonych w kolizjach drogowych kierowców! Chodzi o sytuacje, w których rzeczywiści sprawcy zdarzenia sprytnymi zabiegami doprowadzali do kolizji, a następnie proponowali „polubowne” załatwienie sprawy, co pozwolić miało uniknąć mandatu i utraty zniżek. Jeżeli masz obawy, że mogłeś być takiej stłuczki, zgłoś…