Gminy mają ostatnie 3 miesiące na kontrole gospodarki ściekowej. Jeżeli do tej pory nie zostałeś skontrolowany, licz się z kontrolą każdego dnia. Pamiętaj, że próba utrudniania kontroli może zakończyć się karą.

Jako #adwokat zwracam uwagę na to, że dotychczasowe wyniki kontroli są bardzo złe, a odsetek uchybień sięga 44%. Jeżeli nie miałeś podpisanej umowy na wywóz szamba, zrób to czym prędzej, jest szansa, że zmniejszysz wymiar kary.

#BeataNowakowska

#adwokatGdańsk