Opolscy policjanci odnotowali zgłoszenia osób zaniepokojonychSMS-ami od osób podających się za komornika. W wiadomości fałszywy komornik wskazywał na zaległość płatniczą i konieczność jej spłaty. Dla sprawdzenia zadłużenia i ułatwienia spłaty sugerował skorzystanie z linku zawartego w wiadomości.
Ponieważ przestępstw polegajacych na podszywaniu się pod systemy płatności jest co raz to więcej, policjanci sugerują by najpierw sprawdzić swoje płatności, a dopiero później zastanawiać się nad przekazaniem pieniędzy. Jeżeli zdecydujemy się na płatność, nie korzystajmy z linku, a samodzielnie dokonajmy przelewu na znany wcześniej rachunek.

Policjanci publikują przykładową treść wiadomości od oszustów:

“Komornik zwraca się z prośbą o dobrowolne uregulowanie długu w kwocie 1,78 zł. Jeżeli nie odnotujemy wpłaty rozpocznie się postepowanie dlugkrd.ml”.

“Komornik powiadamia o rozpoczęciu postępowania z tytułu nieuregulowania długu w kwocie 2,37 PLN. Istnieje możliwość dobrowolnej spłaty tu dluznik-pl.tk/154431”.

Policjanci sugerują, by zachować jak największą ostrożność w stosunku do linków zawartych w wiadomościach, a szczególnie tych, które dotyczą płatności.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk