Obsługa prawna rynku nieruchomości

Adwokat Beata Nowakowska zajmuje się rynkiem nieruchomości i prowadzi sprawy takie, jak:

  • obsługa prawna nieruchomości
  • umowy w sprawie nieruchomości
  • doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami
  • umowa najmu nieruchomości, umowa dzierżawy nieruchomości
  • służebność nieruchomości i rokowania zakresie służebności
  • odszkodowania za zajęcie nieruchomości na cele inwestycji publicznych – „odszkodowania za słupy”
  • księgi wieczyste