POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ADWOKATNOWAKOWSKA.PL

Korzystając z usług mojej kancelarii, bądź korzystając z niektórych funkcjonalności strony internetowej, powierzasz mi informacje o sobie.

Chcę być zaufanym partnerem moich klientów, więc dlatego dokładam wszelkich starań, aby nie tylko spełniać, ale i przekraczać moje zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych i zawsze działać w najlepiej pojętym interesie moich klientów.

Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane i w jakim celu zbieram, a także w jakim celu je wykorzystuję. Proszę o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Operatorem serwisu internetowego www.adwokatnowakowska.pl jest Kancelaria Adwokacka Gdańsk, Adwokat Beata Nowakowska.

Serwis internetowy ma na celu przede wszystkim przekazywanie informacji o działalności mojej działalności #adwokata. Swoje f unkcje serwis realizuaje w następujący sposób:

 • Przez zbieranie informacji świadomie i dobrowolnie wpisanych w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie www.adwokatnowakowa.pl.
 • Przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • Przez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Nazwa Sp. z o.o., funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl.

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

Serwis internetowy zbiera wyłącznie informacje, które użytkownik podał świadomie i dobrowolnie. Uruchomienie przez użytkonika wszelkich mechanizmów skutkujących przesłaniem informacji traktowane jest na równi ze zgodą na obrabianie danych osobowych.

Administratorem pozyskanych w ten sposób danych będzie każdorazowo adwokat Beata Nowakowska.

Serwis internetowy może zapisać na serwerze informacje o charakterystycznych parametrach połączenia (oznaczenie adresu IP nadawcy i oznaczenie czasu przesłania pliku danych), jeżeli wynika to z praktyki opeartora internetowego.

Dane podane w formularzu, co do zasady, nigdy nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba, że wystąpi szczególna potrzeba, a zainteresowany użytkownik serwisu, który podał te dane wyrazi jednoznaczną zgodę.

Dane, które zostały podane w formularzu kontaktowym, nigdy nie staną się zbiorem potencjalnych klientów. Każda wiadomość zawierająca dane osobowe, któr jest zapytaniem uzyska odpowiedź, lecz, gdy w jej wyniku nie zostanie nawiązany stosunek prawny, to dane i wiadomość mailowa zostaną usuniętę w ciągu tygodnia.

Wszelkie dane osobowe pozyskiwane zarówno przez stronę internetową, jak i w bezpośrednich kontaktach z klientami podlegają ochronie wynikającej z przepisów o Adwokaturze. Przepisy te narzucają na każdego adwokata obowiązek zachowania najwyższej staranności o poufność relacji między adwokatem a klientem. To, co zostało powierzone adwokatowi jest adekwatne do tego, co wierzący powierzają księdzu w trakcie spowiedzi, a więc wykracza daleko poza ochronę wynikającą z przepisów RODO.

Ograniczone dane wskazane w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie w celu wynikającym z funkcjonalności konkretnego formularza. Dane nie będą wykorzystane w innym zakresie

Dane podane w formularzach nie będą przekazywane innym podmiotom bez jednozncznej zgody zainteresowanego.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

Podobnie do większości innych serwisów internetowych, serwis internetowy, który prowadzi moja kancearia korzysta z plików cookies, które są danymi informatycznymi, najczęściej w postaci plików tekstowych. Pliki te są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i służą do korzystania ze stron internetowych serwisu. Najczęściej pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer pliku.

Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies, a także podmiotem uzyskującym dostęp do tych plików jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • generowania statystyk, które wskazują na to jak Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej serwisu, co w konsekwencji pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i treści;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, co pozwala na uniknięcie logowania na każdej kolejnej stronie serwisu.

Serwis generuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do chwili wylogowania się z serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies urządzenie końcowe użuykownia przechowuje w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies przez Użytkownikalub do czasu ich usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika.

Standardowo, przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, choć użytkownicy Serwisu, w każdej chwili mogą dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka umożliwia też blokowanie wszystkich plików cookies.

Pamiętaj, że masz prawo przegląda plików danych.

4. LOGI SERWERA.

Należy wskazać, że informacje o niektórych zachowaniach użytkowników serwisu podlegają logowaniu w tak zwanej warstwie serwerowej. Narzędzia serwera wykorzystują te dane wyłącznie w celu bieżącego administrowania serwisem, a także w celu zapewnienia najsprawniejszej obsługi usług hostingowych.

Zasoby identyfikowane przez serwer identyfikowane są poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony odwiedzanej wcześniej przez użytkownika (referer link) – stosuje się, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce internetowejużytkownika,
 • Informacje o adresie IP użytkownika.

Powyższe dane nie są i nie mogą być kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi w danej chwili strony serwisu, aczkolwiek dane te są wykorzystywane jedynie w celu sprawnego administrowania serwerem.

Niezależnie od powyższego, moja kancelaria nie korzysta z danych statystycznych. Moja kancelaria nie aktywowała funkcji analitycznych u operatora swojego serwisu internetowego.

5. UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

Co do zasady, dane użytkowników serwisu nie są  udostępniane osobom trzeim.

Udostępnienie dnych podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, a w przypadku osób fizycznych wyłacznie za zgodą osoby, której dotyczy ewentualne udostępnenie danych.

Pomijając powyższe, operator serwisu może zostac zobligowany do udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, choć tylko w zakresie wynikającym z żądania. Każda sprawa zwolnienia z tajemnicy adwokackiej rozpatrywana jest bardzo rzetelnie i głęboko.

6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

Użytkownik, który nie życzy sobie otrzymywać plików cookies, może przede wszsytkim, we własnym zakresie zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowj, co nie zmienia faktu, że musi się liczyć z tym, że te zmiany spowodują poważne utrudnienia w pracy przeglądarki, a nawet, w skrajnych przypadkach uniemożliwią korzystanie ze strony www.adwokatnowakowska.pl

Aby swobodnie korzystać z serwisu mojej kancelarii, dostosuj ustawienia swojej przeglądarki internetowej, by pozwalały naa swobodne przeglądanie stron.

7. Uzyskiwanie dostępu zainteresowanego do danych osobowych i ich aktualizowanie

Priorytetem mojej działalności jest wygoda klienta. Zależy mi na tym, by użytkownik mojego serwisu internetowego, który podał swoje dane lub osoba kontaktująca się ze mną w inny sposób miała dostęp do swoich danych osobowych. W razie, gdy uzna, że są one niepoprawne, zapewniam ich niezwłoczną aktualizację lub w szczególnych przypadkach ich usunięcie, chyba że będę je musiała zachować w uzasadnionych celach biznesowych lub prawnych.

Jednocześnie oświadczam, że na bieżąco dokładam wszelkich starań, by mój serwis internetowy i usługi były chronione przed przypadkowym lub złośliwym zniszczeniem. Jest to między innymi jest to spowodowane zabezpieczeniem danych klienta przed przypadkowym usunięciem lub zniszczeniem.

                                                                                                                      Beata Nowakowska #Adwokat