Nawet działając jako adwokat miałabym problem z takim argumentem. #BeataNowakowska #AdwokatGdańsk

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nawołuje do zachowania szczególnej ostrożności, a szczególnie postępowania wyłącznie z opracowanymi…

Informacja o konieczności wprowadzenia zmian w systemach zabezpieczeń bankowych transakcji elektronicznych jest już znana chyba…

Opolscy policjanci odnotowali zgłoszenia osób zaniepokojonychSMS-ami od osób podających się za komornika. W wiadomości fałszywy…