Prawo budowlane jest w kręgu szczególnych zainteresowań naszej Kancelarii.

Pomagamy naszym podmiotom profesjonalnym (deweloperzy, prowadzącym działalność w zakresie usług budowlanych), jak i Klientom indywidualnym. Nasze działania obejmują obszary prawa administracyjnego, jak i prawa zobowiązań – umowy o roboty budowlane, umowy deweloperskie, umowy o dzieło.

 

Jesteśmy świadomi, że proces inwestycyjny, proces budowlany, realizowanie robót, bądź przeciwdziałanie nieprawidłowościom związanym z tymi zdarzeniami (np. samowola budowlana), są procesami długotrwałymi, wymagającymi nie tylko fachowej wiedzy prawnej, ale również w zakresie wiadomości technicznych. Nie ograniczymy się tylko do kwestionowania opinii biegłych lub twierdzeń Organów administracyjnych. Sprawy budowlane to sprawy trudne, ale wspólnie możemy podjąć wysiłki, aby uzyskać najlepszy efekt dla naszych Klientów.

 

Z prawem budowlanym związane są również różnorodne zagadnienia związane z prawem nieruchomości. Nasza Kancelaria świadczy usługi związane z obrotem nieruchomościami, umowami związanymi z takim obrotem, z problematyką dotyczącą służebności, w tym służebności przesyłu oraz wywłaszczeniem nieruchomości.

Kancelaria podejmuje działania w zakresie m.in.:

– analizy umów deweloperskich, oceny ryzyka,

– analizy i sporządzania umów o roboty budowlane/umów o dzieło,

– odstąpienie/częściowe odstąpienie od umowy,

– dochodzenie roszczeń w ramach rękojmi/ prawidłowego wykonania zobowiązania/ wykonawstwa zastępczego,

– analizy i sporządzania zastrzeżeń do opinii biegłych,

– uczestnictwo w procedurach związanych z procesem budowlanym,

– spraw związanych z ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, hipoteka),

– spraw dotyczących służebności przesyłu,

– spraw w zakresie wywłaszczenia nieruchomości,

– samowoli budowlanych,

– spraw związanych z odszkodowaniami za utratę wartości nieruchomości,

– ustanowienie drogi koniecznej,

– zniesienia współwłasności nieruchomości,

– prowadzenia spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym,

– oceny i działań w zakresie czynności dotyczących uchwał wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.