Zanim rozpoczęłam swoją pracę jako adwokat, przez ponad dwadzieścia lat byłam Prokuratorem. Moje doświadczenie pozwala mi na spojrzenie na sprawę zarówno z perspektywy, jaką przyjmuje obrońca, ale także i oskarżyciel.

 

Wspieram swoich Klientów w postępowaniu karnym od samego początku, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i w trakcie procesu, czy postępowania odwoławczego. Reprezentuję także osoby poszkodowane przestępstwem. Świadczymy porady prawne osobom, które obawiają się, że w stosunku do nich mogą zostać podjęte działania prawnokarne, a także osobom wskazanym w toku postępowania wykonawczego.

 

Postępowanie karne to także spotkanie z człowiekiem. Nie jesteśmy po to, aby oceniać, ale po to, aby pomóc. Jako adwokat podejmę wszelkich możliwych działań przewidzianych prawem, które pozwolą na to aby osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności karnej, a także zmierzające do zmniejszenia takiej odpowiedzialności.

 

W ramach swojej działalności Kancelaria zajmuje się szeroko pojętym prawem karnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, przestępczości finansowej oraz prawa karnego skarbowego. Prowadzimy również sprawy związane z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi (kolizje, wypadki drogowe, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez uprawnień), a także posiadaniem substancji lub przedmiotów zabronionych prawem.

 

Pogotowie prawne – to ważna sfera mojej działalności, jako adwokata. Gdy obawiasz się, że może stać się coś złego, obawiasz się, że zatrzymania, przeszukania bądź innych czynności z udziałem organów postępowania przygotowawczego, zapamiętaj nasz numer telefonu. Jesteśmy w stanie udzielić pomocy w każdym czasie. Każdy ma prawo do pomocy obrońcy – nie bój się korzystać ze swoich praw.

 

Kancelaria podejmuje działania w zakresie m.in.:

– postępowania przygotowawczego, w tym udziału w czynnościach przesłuchania, przeszukania, zatrzymania, tymczasowego aresztowania,

– prowadzenia postępowania przed sądem I i II instancji,

– przygotowywania środków odwoławczych od rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,

– sporządzania subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,

– działań w postępowaniu wykonawczym,

– czynności związane z karą pozbawienia wolności (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, zamiana kary),

– dozoru elektronicznego,