SPRAWY KONSUMENCKIE, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

Codziennie podejmujemy szereg czynności, zawieramy wiele zwykłych umów, wielokrotnie nie zwracając na to uwagi. Niejednokrotnie jednak dochodzi do sytuacji, że jako Konsument nie jesteśmy zadowoleni z usługi lub świadczenia, jakie otrzymaliśmy. Niezależnie od tego, czy zepsuły się buty czy też samochód nie ma właściwości, o których nas zapewniano, mamy prawo dochodzić swoich racji. Nasza Kancelaria świadczy usługi w zakresie roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją, a także szeroko pojętymi uprawnieniami Konsumenta.

 

Dodatkowo zdarza się, że niejednokrotnie podejmowana działalność bądź inne przedsięwzięcia nie układają się tak jak sobie to założyliśmy. Nasza Kancelaria świadczy pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej oraz w sprawach związanych z wnioskami o orzeczenie zakazu wykonywania działalności gospodarczej.

 

Kancelaria podejmuje działania w zakresie m.in.:

– roszczeń z tytułu rękojmi,

– roszczeń z tytułu gwarancji,

– roszczeń związanych z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania,

– roszczeń związanych z odszkodowaniem za zmarnowany urlop,

– umów konsumenckich,

– upadłości konsumenckiej,

– spraw z wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.