Śmierć osoby bliskiej jest zawsze ciężkim doznaniem. Śmierć wiąże się również z licznymi kwestiami prawnymi, które winny być prawidłowo uregulowane, aby zabezpieczyć zarówno swoje interesy, jak i swoich bliskich.

 

Spadek (majątek spadkowy) jest bardzo często przyczyną zasadniczych konfliktów między osobami, które są do niego uprawnione. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Pomoc jawi się również jako niezbędna w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wydziedziczeniem bądź uznaniem za niegodnych dziedziczenia. Gdy spadkodawca pozostawił testament, również mogą zaistnieć problemy związane z zapisami, poleceniami, czy zapisami windykacyjnymi. Czasami konieczna jest walka o przysługujące prawa – zachowek. Wszelkie te problemy, a także wiele innych nasza Kancelaria rozwiązuje w ramach porad prawnych, prowadzenia postępowań sądowych i polubownych metod rozwiązywania sporu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby zrozumieć i nieść pomoc.

 

Kancelaria podejmuje działania w zakresie m.in.:

– stwierdzenia nabycia spadku,

– przyjęcia lub odrzucenia spadku,

– zachowku,

– niegodności dziedziczenia,

– działu spadku,

– darowizn dokonanych przez spadkodawcę,

– zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza,

– wykonania zapisu lub polecenia,

– zapisu windykacyjny.