SPRAWY RODZINNE

 • rozwód lub separacja,
 • podział majątku,
 • czynności prawne przekraczające zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym,
 • władza rodzicielska,
 • decyzje w zakresie istotnych spraw dziecka,
 • miejsce pobytu dziecka,
 • ustalenie alimentów, zmiana wysokości alimentów
 • zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,

zobacz więcej →

SPRAWY KARNE, KARNO-SKARBOWE, WYKROCZENIA

 • prowadzenie spraw w postępowaniu przygotowawczym, udziału w czynnościach przesłuchania, przeszukania, zatrzymania, tymczasowego aresztowania,
 • prowadzenie postępowania przed sądem I i II instancji,
 • przygotowywanie środków odwoławczych od rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa,
 • działania w postępowaniu wykonawczym,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, zamiana kary,
 • wyrok łączny,
 • dozór elektroniczny.

zobacz więcej →

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE

 • przygotowywanie i analiza prawna umów, umów ramowych,
 • sprawy odszkodowawcze,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • tworzenia statutów, regulaminów, zarządzeń wewnętrznych,
 • przeprowadzania audytów prawnych,
 • prowadzenia spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji,
 • windykacji należności,
 • udziału w negocjacjach, mediacji, zawieraniu i sporządzaniu ugód,
 • tworzenia opracowań z zakresu prawa pracy, BHP
 • sprawy pracownicze.

zobacz więcej →

SPRAWY SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku,
 • zachowek,
 • niegodność dziedziczenia,
 • dział spadku,
 • darowizny dokonane przez spadkodawcę,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • wykonanie zapisu lub polecenia,
 • zapis windykacyjny.

zobacz więcej →

SPRAWY BUDOWLANE

 • analiza umów deweloperskich, ocena ryzyka,
 • analiza i sporządzanie umów,
 • odstąpienie/częściowe odstąpienie od umowy,
 • dochodzenie roszczeń w ramach rękojmi/ prawidłowego wykonania zobowiązania/ wykonawstwa zastępczego,
 • analiza i sporządzanie zastrzeżeń do opinii biegłych,
 • sprawy związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • służebność przesyłu,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • ocena i działania w zakresie czynności dotyczących uchwał wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.

zobacz więcej →

SPRAWY KONSUMENCKIE

 • roszczenia z tytułu rękojmi,
 • roszczenia z tytułu gwarancji,
 • roszczenia związane z niewłaściwym wykonaniem zobowiązania,
 • roszczenia związane z odszkodowaniem za zmarnowany urlop,
 • umowy konsumenckie,
 • upadłość konsumencka,
 • sprawy z wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

zobacz więcej →

POMOC CUDZOZIEMCOM

 • legalizacja pobytu Cudzoziemca,
 • zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt i pracę
 • oświadczenie o powierzeniu pracy Cudzoziemcowi,
 • odwołania od decyzji.

zobacz więcej →

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 • uczestnictwo w procedurach związanych z procesem budowlanym,
 • analizy i sporządzania zastrzeżeń do opinii biegłych,
 • wywłaszczenie nieruchomości,
 • sprawy samowoli budowlanych,
 • spraw związane z odszkodowaniami za utratę wartości nieruchomości,
 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
 • zezwolenia i koncesje.

zobacz więcej →