Pierwsze wywiadówki i informacje o obowiązkowych opłatach na radę rodziców sprawiają, że telefon odzywa się w tej sprawie. Dzwonią rodzice zaniepokojeni kategorycznym tonem nauczycieli.

Jako #adwokat twierdzę, że każdy z rodziców musi zdecydować, czy zechce poprzeć działania rady rodziców w ich finansowym wymiarze. Nie ma jednak obligatoryjnego obowiązku wpłącania składek na radę.

Proszę pamiętać, że to nie obowiązkiem rodziców jest dbałość o kredę, której brakuje, o papier toaletowy. To ma zapewnić organ prowadzący. Jeżeli nie może, niech zamknie szkołę. Nie może zaś przerzucać na rodziców kosztów działalności szkoły.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk