Prawo cywilne ze względu na swój złożony charakter i szeroki zakres powoduje najwięcej różnorodnych problemów, w których rozwiązaniu pomocny jest adwokat.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w postępowaniu cywilnym zarówno na etapie postępowania (procesowego lub nieprocesowego), jak i przed wdaniem się w spór poprzez prowadzenie negocjacji oraz mediacji. Świadczymy pomoc zarówno podmiotom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym w tym spółką prawa handlowego oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą (jednoosobowo oraz w formie spółek).

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów udzielając jednorazowych porad prawnych, prowadząc sprawy, a także świadcząc kompleksową obsługę prawną.

 

Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów, zwraca uwagę Klienta na ewentualne zagrożenia, tłumaczy kwestie problematyczne. Każdy Klient znajdzie pomoc i profesjonalne wsparcie zarówno przed zawarciem umowy, jak i w związku z wystąpieniem problemów w trakcie jej obowiązywania (umowy deweloperskie, umowy sprzedaży, umowy konsumenckie, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy zlecenia, umowy pożyczki, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy darowizny). Ponadto świadczymy również pomoc w przypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zobowiązania przez kontrahenta. Udzielamy pomocy również osobą, które chcą uchylić się od skutków czynności prawnych oświadczeń woli (błąd, podstęp, groźba, pozorność), zwalczającym konsekwencje bezpodstawnego wzbogacenia lub wyzysku, a także dochodzącym roszczeń od nierzetelnego dłużnika (skarga pauliańska).

 

W ramach obsługi prawnej świadczonej na rzecz podmiotów gospodarczych Kancelaria podejmuje działania w zakresie m.in.:

– sporządzania opinii prawnych,

– przygotowywania i analizy prawna umów, umów ramowych,

– tworzenia statutów, regulaminów, zarządzeń wewnętrznych,

– przeprowadzania audytów prawnych,

– prowadzenia spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji,

– tworzenia opracowań z zakresu prawa pracy, BHP

– prowadzenia spraw pracowniczych (po stronie pracodawcy i pracownika),

– udziału w negocjacjach, mediacji, zawieraniu i sporządzaniu ugód,

– windykacji należności,

– pomocy w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji.