Straże miejskiew całego kraju rozpoczęły już dozorowanie jakości spalin pochodzących z domowych palenisk. Chodzi o eliminowanie przypadków spalania odpadów w lokalnych piecach, które jak wiadomo, nie są wyposażone w instalacje do oczyszczania spalin. Jako #adwokat przypominam, że są służby, które mają uprawnienia do wejścia na teren nieruchomości celem sprawdzenia tego, co spalano w piecu. Konsekwencje…