Zgodnie z treścią art. 94 par. 2 Kodeksu wykroczeń „kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu” jest wykroczeniem. Choć za to wykroczenie kierowca dostanie zaledwie 1 punkt karny, to kara, którą może nałożyć policjant wynosi od  1500 do aż 5000 zł.

Oczywiście, w tej chwili nie musimy wozić ze sobą wszystkich dokumentów, ale policjant mając dostęp do bazy danych pojazdów, szybko sprawdzi, że pojazd nie ma aktualnego „dokumentu potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego„.

Jako #adwokat zwracam też uwagę na to, że jeżeli policjant stwierdzi brak aktualnych badań, to niestety, musimy się liczyć z koniecznością odwiezienia pojazdu pomocą drogową. Jeżeli zaś kierowcy nie stać w danym momencie na zamówienie pomocy drogowej, to policjant zdecyduje się na holowanie administracyjne na parking depozytowy. Jest to dość drogi parking, bo w tym roku jedna doba postoju kosztuje 567 zł.

Trzeba też dodać, że ubezpieczyciele stosują obecnie ostrą politykę wobec sprawców wypadków, którzy nie posiadają ważnego przeglądu auta. Kierowcy tacy muszą się liczyć z koniecznością zwrotu każdej złotówki wypłaconej z polisy sprawcy.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk