Czy powołanie nowego referatu w straży miejskiej rozwiąże problem spalania odpadów? Czy 2000000 kosztów rocznie odpowiada zyskom? Mamy prawo żyć w czystym powietrzu, ale również mamy prawo do racjonalnych rachunków takich przedsięwzięć.
Przyszłość pokaże.
Jako #adwokat przypominam, że odpadów spalać nie można.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk