Nie zapomnijcie, że do 30 czerwca należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której powinniśmy wskazać sposób ogrzewania budynku. W wielu miejscowościach poziom składania deklaracji jest bliski 1/4.

Warto też przypomnieć przepis, który mówi – „Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny„. Podstawowa sankcja jest ulokowana w przedziale do 500 zł, ale w skrajnych przypadkach, grzywna orzeczona przez sąd może sięgnąć nawet 5000 zł.

Nie ryzykuj.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk