Nowe przepisy prawa budowlanego przewidują, że możliwe będzie zalegalizowanie budynku wybudowanego przed 19 września pod warunkiem wykonania nakazanych prawem ekspertyz i orzeczeń w ciągu sześciu tygodni. Wydaje się, że jeżeli masz świadomość takowej potrzeby najlepiej zacząć jak najszybciejprzygotowywać dokumenty, by nie spóźnić się z terminem.

Zmiany w prawie budowlanym korzystne dla tych, którzy mają błędy formalne związane ze swoimi budynkami.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk