Wielki wzrost liczby przypadków oszustw internetowych sprawia, że służby rozpoczynają kolejne akcje prewencyjne.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało poradnik bezpiecznego korzystania z internetu. Pomysł wiąże się z tym, że w ostatnim czasie notuje się znacznie więcej przypadków ataków sieciowych oszustów na osoby, które w dobrej wierze klikają linki będące groźnym podstępem mającym na celu kradzież danych osobowych lub danych dostępowych do banku.

Skorzystaj z poradnik i postaraj się wdrożyć rady bez zbędnej zwłoki.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk