Poznaj nową usługę na stronie policji. Nie wiesz kiedy może okazać się przydatna.

Warto wiedzieć, że na policyjnej stronie internetowej uruchomiono E-usługi. Jest to zakładka przeznaczona dla każdego, kto potrzeuje skontaktować się z policją. Szczególnie wartościowa jest dla osób, które nie słyszą, albowiem rozmowy tłumaczone są na język migowy.

Zakładka powstała jako element większego projektu – „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”.  Jak twierdzą policjanci jest to element programu państwa otwartego na potrzeby ludzi, więc w tej usłudze znajdziemy możliwość komunikowania się przy pomocy SMS lub MMS, a także telekonferencji video.

Jednym z najważniejszych elementów jest centralna książka telefoniczna, która pozwala odszukać ważnego dla nas funkcjonariusza.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk