Policjanci Wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi KWP w Bydgoszczy poinformowali, że szukają osób pokrzywdzonych w kolizjach drogowych kierowców! Chodzi o sytuacje, w których rzeczywiści sprawcy zdarzenia sprytnymi zabiegami doprowadzali do kolizji, a następnie proponowali „polubowne” załatwienie sprawy, co pozwolić miało uniknąć mandatu i utraty zniżek.

Jeżeli masz obawy, że mogłeś być takiej stłuczki, zgłoś się do policjantów korzystając z adresu pg@bg.policja.gov.pl lub kontaktuj się telefonicznie pod numerem +48 510 242 879 w godz. 7.30-15.30.

Zgłaszać się powinny osoby, których kolizje zaistniały między majem 2021 r. a 10 kwietnia 2022 r. na terenie Bydgoszczy, Torunia, Poznania, Warszawy, Gdańska, Łodzi, a także w okolicach tych miast.

W tej sprawie zarzuty usłyszało już dwóch mężczyzn ( mieszkaniec Bydgoszczy i gminy Nowa Wieś Wielka).

Pełen komunikat policyjny znajdziesz pod adresem https://bydgoszcz.policja.gov.pl/kb1/informacje/wiadomosci/126012,Szukamy-pokrzywdzonych-w-stluczkach-drogowych.html https://bydgoszcz.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/136/136-314434.mp3

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk