Jak wiedzą wszyscy zainteresowani, renta rodzinna przysługuje do ukończenia 16-ego roku życia, choć młodzież kontynuująca nauczanie w szkole i studenci mogą ją pobierać aż  do 25. roku życia.

Jako #adwokat przypominam, że ZUS przyznaje i wypłaca rentę rodzinną cały rok w okresach do końca sierpnia, a studentom do końca września.  Po tym czasie zainteresowany powinien złożyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której już w pierwszym zaświadczeniu organ oświatowy podaje ile ma trwać pełen tryb nauki.

Jako #adwokat przypominam, że uczniowie powinni dostarczyć zaświadczenie do końca września, a studenci do końca października. Zwłoka oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia. Szczególnym przypadkiem są osoby, które dostały się na studia. Jeżeli chcą otrzymać świadczenie za wrzesień, muszą jeszcze we wrześniu złożyć zaświadczenie wskazujące na to, że dostali się na studia, który należy potwierdzić informacją o wpisie na listę studentów w październiku.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk