Rzecznik Finansowy zwraca uwagę na nieprawidłowości w realizacji prawa klientów banków do zwrotu środków, które wypłynęły z konta w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Banki mają ignorować wytyczne przewidziane w prawie krajowym i unijnych wytycznych.

Jako #adwokat zwracam uwagę na to, że w razie problemów z odzyskaniem pieniędzy, nie należy załamywać rąk i biedować, ale czym prędzej składać do Rzecznika Finansowego wniosek o przeprowadzenie postępowania interwencyjnego dotyczącego transakcji, których nie autoryzował właściciel konta.

Dniem, w którym powinniśmy myśleć o interwencji to drugi dzień po stwierdzeniu zdażenia, albowiem bank ma jeden dzień na zwrot utraconych środków. Jedynym przypadkiem, w którym bank może odstąpić od tej zasady jest wystąpienie wysokiego prawdopodobieństwa próby oszustwa. Oczywiście, w takiej sytuacji bank musi poinformować organy ścigania. Nie mniej, trzeba powiedzieć, że to na banku spoczywa obowiązek udowodnienia faktów. Jeżeli bank nie jest w stanie udowodnić faktów od razu, to powinien najpierw oddać pieniądze, a później dochodzić swoich racji.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk