Okres koło 1 listopada jest czasem, w którym pojawia się sporo kwestujących bez zgłoszenia i bez podstawy. Nie daj się nabrać. Sprawdzaj legitymacje. W razie wątpliwości rezygnuj z przekazania datku. Zgłaszaj wątpliwości policjantom.

#BeataNowakowska

#AdwokatNowakowska