UOKiK zwraca uwagę na to, że niektóre przychodnie prywatne mogą naliczać opłaty “covidowe” po wykonaniu zabiegu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformowany o tym, że w wielu placówkach prywatnej służby zdrowia naliczane są specjalne opłaty “covidowe”. Chodzi o kwoty (według przeprowadzonych badań) od 10 do 350 zł. Zdaniem Prezesa UOKiK konieczne jest to by przedsiębiorcy podawali ceny rzetelnie i jeszcze przed udzieleniem świadczenia. Niedopuszczalne jest to, że niektórzy pacjenci słyszą o konieczności zapłaty średnio 70 zł po zabiegu.

Jako #adwokat namawiam do sprawdzania ofert i ewentualnego wybierani konkurencyjnych gabinetów, które nie przenoszą na pacjenta kosztów zabezpieczeń.