W życie weszły zmodyfikowane przepisy określające procedury związane z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. W swoim nowym brzmieniu przepisy mają usprawnić proces budowlany, bo jedynymi projektami składanymi wraz z wnioskiem są obecnie projekt zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, a także  projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny zawierający konkretne rozwiązania techniczne ma być wykonany przed przystąpieniem do wykonywania robót, a na etapie składania wniosku wystarczające jest złożenie oświadczenia o jego przygotowaniu.

Jako #adwokat mam również sprawy związane z umiejętnością ułatwiania sobie życia. Polska specjalność można powiedzieć. Mam poważne obawy, że wiele osób nie będzie wykonywać tych projektów, a rozwiązania techniczne czerpać będą z dyskusji w sieci. W efekcie może powstać wiele budynków o poważnych wadach technicznych, budynków zagrażających użytkownikom i osobom postronnym.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk