Już tylko godziny pozostały na złożenie wniosku online o wpis do rejestru wyborców. Do wtorku mamy czas na dopisanie się drogą internetową do spisu wyborców.

Wpis do rejestru wyborców to wpis wskazujący na chęć zmiany miejsca głosowania z miejsca zameldowania na miejsce zamieszkania.

Dopisanie się do listy wyborców to zgłoszenie się do wyborów w miejscu, w którym będziemy w dniu wyborów.

Pamiętaj o terminach wyborczych. Jeżeli zapomniałeś, skorzystaj z ePUAP.

Jako #adwokat radzę się pospieszyć.

Spóźnienie może skutkować brakiem możliwości głosowania. Jeżeli możesz, skorzystaj z platformy ePUAP.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk