Sprawdź swoje uprawnienia do kierowania w Centralnej Ewidencji Kierowców.

Od 5 grudnia 2020 w życie wchodzą przepisy, które pozwalają kierowcom poruszać się pojazdem bez posiadania tego dokumentu. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) mówią, że to policjant sprawdzi dane kierowcy bezpośrednio w bazie danych CEPiK.

Ze względu na to, że możliwe są pomyłki w treści wpisu, policjanci zachęcają do weryfikowania naszych danych w dedykowanym systemie informatycznym na stronie rządowej gov.pl.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk