Co z tego, że reklamuje negatywnie firme, co z tego, że blokuje ruch większej ilości aut. Przecież nikt go z tego nie rozliczy. Policjanci raczej się nie zajmują takimi wykroczeniami.
A wystarczyłoby raz na kilka tygodni stanąć w godzinach szczytu na ruchliwych skrzyżowaniach.

Art. 25. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany
zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu
z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na
wprost lub skręcającemu w prawo.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo
w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu
poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca
do kontynuowania jazdy;

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk