Dzecë ju wnetkã mdą wracałë z niejednëch zajmów ju midzë dwùma widama. Wôżné, cobë jich droga bëła bezpiecznô. Jednym z rãczëcelów bezpiekù je gwësné òznakòwanié na drodze. Przéńdzenié dlô piechtników miałobë bëc dëcht bëlno widzec, słëchô téż, cobë sprzëti standardowégò òznakòwaniégò przéńdzeniô bëła tôblëczka T-27, chtërna wskazëje na to, że z przéńdzeniô òsoblëwie wiele zwëskùją…

Dzieci wkrótce będą wracać z niektórych zajęć już po zmroku. Ważne by ich droga była bezpieczna. Jednym z gwarantów bezpieczeństwa jest odpowiednie oznakowanie na drodze. Przejście dla pieszych winno być wyraźnie widoczne, a obok standardowego oznakowania przejścia powinna się znajdować tabliczka T-27, która wskazuje na to, że przejście jest szczególnie często uczęszczane przez dzieci. Jeżeli…

Twòje dzeckò jidze do pierszi klasë? Pòproszë ò to, cobë szkòła zòrganizowa zajmë z szandarama jak nôchùtczi. Dlô dzecë ùmùndurowóny szandara z bómkã na knëpelkù i z aùtołã na sygnale to aùtoritet nie do dwignieniô. Nôùka bezpiecznégò pòrëszaniégò sã pò wòznicë gwës mdze skùtkòwniészô. Szandarzë mają w planach prewencjowé dzejania taczé jak ùczbë, tej gwës…

Twoje dziecko idzie do pierwszej klasy? Poproś o to, by szkoła zorganizowała zajęcia z policjantami jak najszybciej. Dla dzieci umundurowany policjant z lizakiem i samochodem z sygnałem to autorytet nie do podważenia. Nauka bezpiecznego poruszania się po jezdni na pewno będzie skuteczniejsza. Policjanci mają w planach działania prewencyjnego takie lekcje, więc z pewnością nie odmówią….

Nie raz, nie dwa zdarzyło mi się widzieć rozgarnięte spore połacie ściółki leśnej. Początkowo myślałam, że to dziki, ale po zbliżeniu się do takiego miejsca zdawałam sobie sprawę z tego, że to człowiek niszczy ściółkę a jednocześnie grzybnię. Dowodem na to były liczne kilkuty po ściętych grzybach i porozrzucane kawałki grzybów i niedopałków. Jako #adwokat…

Wszystkie siły na pokład. Pod tym hasłem odbywają się działania policjantów w trakcie tego ostatniego wakacyjnego weekendu. Zmobilizowano wszystkie możliwe osoby i cały sprzęt by zapewnić bezpieczeństwo na drogach przez jego kierowanie w miejscach szczególnych zagrożeń, ale również przez działania prewencyjne, skłaniające do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Wracając do domu pełen wrażeń nie…

Jakno #rëchcenwalt dostôwóm rozmajité pitania. Dzysô zapitelë mie ò mòżlëwòtã nalinaniô bez direkcjã szkòłë na twòrzenié òddzélów z zaszczepionyma dzôtkama i przesuwanié niezaszczepionëch dzôtków do jinëch òddzélów. Òdpòwiôdóm, że nie je to mòżebné. Apartno do òglowëch wątplëwòscë co do prawnégò spòdlégò wprowadzanëch òbòstrzënków, stigmatizowanié nieszczepienim, segregacjô pòd tim wzglãdã nié blós bëłëbë nieeticzné, le równoczastno…

Jako #adwokat otrzymuje różne pytania. Dziś zapytano mnie o możliwość domagania się od dyrekcji szkoły tworzenia oddziałów z dziećmi zaszczepionymi i przesuwanie dzieci niezaszczepionych do innych oddziałów. Odpowiadam, że nie jest to możliwe. Niezależnie od ogólnych wątpliwości co do podstaw prawnych wprowadzanych ograniczeń, stygmatyzowanie nieszczepieniem, segregacja pod tym względem nie tylko byłyby nieetyczne, ale jednocześnie…

Szkòłë mają òbrzészk zòrganizowac szczepienia, chtërné mdą sã òdbiwałë na spòdlim pisemnëch ùpòwôżnieniów tatków. Nie dôj sã równak pòdgadëwac brëkòwnotą pòdpisaniégò zgòdë bez wiédzë ò tim, chto i jaką szczepionką mdze szczepił. Nie dozwòlë na to bë w procesu szczepieniô letkòważëlë òbarnã òsobòwëch pòdôwków. Nie dôjże sã òmanic zdôwkòwima òdpòwiescama. Môsz prawò do drobnotny jinfòrmacji…

Szkoły mają obowiązek zorganizować szczepienia, które będą się odbywać na podstawie pisemnych upoważnień rodziców. Nie daj się jednak szantażować koniecznością podpisania zgody bez wiedzy o tym, kto i jaką szczepionką będzie szczepił. Nie pozwól na to by w procesie szczepienia lekceważono ochronę danych osobowych. Nie daj się zwieść zdawkowymi odpowiedziami. Masz prawo do szczegółowej informacji…