Jako #adwokat namawiam do traktowania poważnie komunikatów Ministerstwa Finansów.

Ministestwo Finansów poinformowało, że nie ma już możliwości skorzystania z usługi e-PIT w zakresie akceptowania lub odrzucenia PIT-37 lub PIT-38 wcześniej przygotowanego przez właściwy urząd skarbowy. Deklaracja została automatycznie uznana za złożoną, a oglądać ją można wchodząc na stronę podatki.gov.pl do sekcji „Złożone dokumenty”.

Osoby, w których przypadku zaakceptowana została niedopłata podatku otrzyma do 31 maja zawiadomienie, od którego będzie miała 7 dni na wpłatę niedopłaty podatku. Osoba, której PIT wskazuje na nadpłatę może spodziewać się zwrotu w ciągu 45 dni liczonych od 1 maja.

Wszyscy podatnicy, którzy złożyli PIT w wersji papierowej bazują na tej wersji, albowiem ona ma pierwszeństwo nad deklaracją przygotowaną przez administrację skarbową, którą system właśnie automatycznie zaakceptował.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk