Rozmawiaj z młodzieżą by nie próbowała dochodzić do nielegalnie pozyskanych tematów egzaminu maturalnego.

Niektóre media podały informację o tym, że ktoś próbuje sprzedawać w sieci materiały nazywane tematami maturalnymi 2021 mimo, że są to przerobione arkusze z lat ubiegłych. Wiele młodych osób może próbować skorzystać z takiej podpowiedzi.
Rozmawiajmy z młodzieżą i tłumaczmy jej, że nawet próba dostania się do takich arkuszy może skutkować unieważnieniem egzaminów w szkole, wśród której uczniów stwierdzono takie działanie. Zdawanie egazminów w innym terminie nie ułatwi rekrutacji na wyższe uczelnie, a wręcz może je poważnie utrudnić powodując poważne życiowe perturbacje.
Niezależnie od unieważnienia egzaminów, które mogły być wspierane nielegalnie pozyskaną wiedzą, osobom uczestniczącym w procedrze może grozić również odpowiedzialność karna.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk