Nie zabôczëta ò òbrzészkù złożeniô deklaracji w òbrëmienim zdrzódła hëcu w gwôsny nieruchòmòscë.

Je miniony miesąc òd wprowadzeniô òbrzészkù zgłaszaniégò zdrzódłów ògrzewaniô. Nie zabôczëta ò tim, samòrządzënë dôwają do wiédzë, że òstało złożonëch le czile.

Òd 1 miodownika 2021 r. miéwcë ôs zarządcë bùdinków są zòbòwiązóny do składaniégò deklaraców, jaczé tikają zdrzódłów hëcu i spôlaniégò palëwa w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Administratorã bazë je minyster gwësny do sprawów bùdowiznë, planowaniô i rëmnégò zagòspòdôrzeniô ôs chëczowiznë.
Òbrzészk złożeniô deklaracji tikô miéwców i zarządców kòżdégò ôrtu bùdinków – mieszkalnëch i niemieszkalnëch, w tim téż jednorodzynnych, wielerodzynnych chëczów ôs bùdinków hańdlowò-ùsługòwëch. Ni mô znaczeniégò ùplacowienié zdrzódła hëcu. Deklaracjã mùszi złożëc miéwca chëczë, letniska, a téż mechanik z aùtowi warkòwni.
Ni mô téż znaczeniégò ôrt ògrzewaniô, jiże ewidencjô nie tikô blós „kòpcëchów”, le wszetczich ôrtów ògrzewaniégò. Jedurny wëjątk stanowią mieszkaniowé pòspólnotë, w jaczich je le jedno zdrzódło ògrzewaniégò a niżóden mieszkańc ni mô alternatiwnégò zdrzódła hëcu.
Nie zabôczë ò tim. Za felënk deklaracji mògą bëc nałożoné sztrofë.

dolmaczënk
mk

Dobrze mieć takiego praktykanta jak Mateusz Klebba, który pomoże w kontakcie z lokalną społecznością.