Od 1 lipca 2021r. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do składania deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Administratorem bazy jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli i zarządców każdego rodzaju budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, a takżeobiektów handlowo-usługowych. Nie ma znaczenie miejsce lokalizacji źródła ciepła. Deklarację musi złożyć właściciel mieszkania, letniska, a także mechanik z warsztatu samochodowego.

Nie ma też znaczenia rodzaj ogrzewania, bo ewidencja nie dotyczy wyłącznie kopciuchów, ale wszystkich rodzajów ogrzewania. Jedyny wyjątek stanowią wspólnoty mieszkaniowe, w których jest jedno źródło ogrzewania a żaden z lokatorów nie ma alternatywnego źródła ciepła.

Nie zapomnij o tym. Za brak deklaracji mogą być nałożone kary.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk