Zawieś ten przypominacz na klamce sąsiada, który spala odpady. Może zdecyduje się na zmianę postępowania.

Straż Miejska w Gdańsku ma na swojej stronie wzór zawieszki na klamkę, której treść zwraca uwagę na szkodliwość spalania odpadów. Nie kłóć się, nie dyskutuj, a jeżeli nie pomoże, poproś o pomoc wydawcę tej zawieszki. Niech straż miejska podejmie czynności dyscyplinujące.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk