Zgodnie z treścią ustawy znowelizowanej tydzień temu wójt, burmistrz lub prezydent miasta chcąc zweryfikować prawidłowość danych o liczbie osób zamieszkujących posesję może wykorzystać informacje i dane znajdujące się nie tylko w jego posiadaniu, ale rónież w posiadaniu innych jednostek organizacyjnych   jego oraz gminnych jednostek organizacyjnych gminy. W efekcie o podejrzeniu nieprawidłowości może zdecydować ilość wody zużywana w gospodarswie domowym.

Jeżeli masz coś do ukrycia, to lepiej zgłosić chęć weryfikacji zanim urząd poprosi o wyjaśnienia.

#BeataNowakowska

#Adwokat Gdańsk